Kursu norises laiks – 21.marts – 27.aprīlis, KC6, otrdienās un ceturtdienās no plkst.18:00-21:00. RTU SESMI Uzņēmējdarbības loģistikas pētījumu un mācību centra organizētie “Ekspeditoru un loģistikas kursi” paredzēti ekspeditoriem, muitas noliktavu darbiniekiem, loģistikas struktūrvienību darbiniekiem un vadītājiem, kā arī citiem interesentiem.  Pēc kursu noklausīšanās un noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas, tiks izsniegta RTU Apliecība par apgūtu tālākizglītības kursu. […]

Lasīt plašāk

| 2017-03-06 | Aktualitātes

Asociācijas LAFF ģenerālsekretāra A.Gulbja paziņojums: Ekspeditors, kopš padomju laikiem sabiedrībā nostiprinājies jēdziens šoferis-ekspeditors, kas bija “bulciņu vadātājs” no ceptuves līdz apkārtējām tirgotavām. Faktiski ekspeditors ir kravu nogādes organizētājs, kurš uzņemas pilnu atbildību par kravas piegādēm noteiktā vietā, daudzumā un laikā. Ekspeditora loma būtiski pieaug starptautiskajā tirdzniecībā, kur katrs tirgus dalībnieks ir tendēts darboties savā jomā […]

Lasīt plašāk

| 2016-12-07 | Aktualitātes

Aicinājums 28. oktobri un apmeklēt  konferenci “Justīcija 2016: Nodokļu strīdi un tiesvedība”. Nepalaidiet garām iespēju uzklausīt ekspertus, piedalīties diskusijās un atrast labāko risinājumu nodokļu administrēšanā. Konference notiks: Rīgas domes sēžu zālē , 1.stāvs, Rātslaukums 1, Rīga “RMS-Forum”, Rīgas Menedžeru Skolas nodaļa, kas nodarbojas ar starptautisko konferenču rīkošanu, šī gada 28.oktobrī organizē konferenci “Justīcija 2016: Nodokļu […]

Lasīt plašāk

| 2016-10-06 | Aktualitātes

Kārtēja sēde notika 24.02.2016., tika izskatīti šādi jautājumi: Par aktuālo situāciju autopārvadātāju nozarē. Par situāciju tranzīta un loģistikas nozarē, prognozēm un priekšlikumiem konkurētspējas stiprināšanai. Par 16+1 transporta ministru sanāksmi un biznesa konferenci.

Lasīt plašāk

| 2016-03-11 | Aktualitātes

10.03. notika kārtējā muitas un uzņēmēju pad. sēde, kurā piedalījās arī asociācijas LAFF pārstāvji. Muita aktualizēja šādus jautājumus: Tranzīta muitas procedūras pareizas pabeigšanas pārbaude; Plānotas izmaiņas muitas atļauju izsniegšanā pēc šā gada 1.maija un muitas atļauju pārreģistrācija; Kuģu satiksmes uzraudzība un informācija datu apmaiņas sistēmā un starptautisko kravu loģistika un ostu informācijas sistēma; Izmaiņas vispārējo […]

Lasīt plašāk

| 2016-03-11 | Aktualitātes

gada 3. decembrī, Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) notika Muitas un uzņēmēju konsultatīvā padomes paplašinātā sanāksme, kurā pārstāvji no Eirāzijas Ekonomiskās komisijas un Krievijas Federācijas Federālā muitas dienesta informēja par aktualitātēm muitas likumdošanas jomā. Eirāzijas Ekonomiskās komisijas pārstāvis V.Kabakovs informēja par Eirāzijas Ekonomiskās savienības Muitas kodeksa projekta normu atšķirībām salīdzinājumā ar pašreiz spēkā esošā […]

Lasīt plašāk

| 2015-12-07 | Aktualitātes

Valsts ieņēmumu dienests veica Jūsu norādītās problēmas un iespējamo risinājumu izpēti. Lai turpmāk novērstu apgrūtinājumus uzņēmumiem, kuri veic muitas formalitātes, tika izvērtēti iespējamie tehniskie risinājumi, kas nodrošinātu gan svarīgas (augstas prioritātes) informācijas nodošanu atbildīgajām personām, gan neradītu traucējumus muitas formalitāšu izpildei. Ir pieņemts lēmums par izmaiņu ieviešanu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošinot iespēju veikt tikai muitas […]

Lasīt plašāk

| 2015-10-06 | Aktualitātes

Aicinām nozarē strādājošos papildināt zināšanas  RTU SESMI Uzņēmējdarbības loģistikas pētījumu un mācību centra organizētajos kursos ” Loģistikas procesu vadīšana” laikā no 22.oktobra līdz 26.novembrim otrdienu ceturtdienu vakaros. Kursu beidzēji saņems RTU Apliecību un Sertifikātu par tālākizglītību loģistikā. Sīkāka informācija mūsu mājaslapā www.sesmi.lv vai tālr. : RTU Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Tālr.: […]

Lasīt plašāk

| 2014-10-07 | Aktualitātes

19.09. Konsultatīvā padome muitas jautājumos akceptēja šādus  noteikumu projektus (ar nelielām izmaiņām) un atbalsttīja to tālāku virzību: 1) „Muitas procedūras –tranzīts piemērošanas kārtība”; 2) „Pagaidu uzglabāšanas noteikumi;” 3) grozījumi Ministru kabineta 2010.gada noteikumos Nr.1048 „Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu, vienoto atļauju un komersanta sertifikātu.      

Lasīt plašāk

| 2014-09-25 | Aktualitātes

27.08.2014. notika Latvijas ostu ,tranzīta un loģistikas padomes sēde, kuras gaitā tika bija izskatīts Muitas pārvaldes ziņojums par pasākumiem kravas autotransporta rindu mazināšanā uz Latvija-Krievijas robežas un caurlaides spēju palielināšanā, kā arī Finanšu ministrijas pārstāvja ziņojums par normatīvo aktu pilnveidošanu par muitas lietām.

Lasīt plašāk

| 2014-08-29 | Aktualitātes