Muitas un uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde.

Notika 13.11.2015 , piedalījās arī LAFF pārstāvji, sanāksmē PVD pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar PVD kontrolei pakļauto kravu kontroles procesu.

Savukārt VID pārstāvji informēja klātesošos tranzīta nozares pārstāvjus par to, ka jau no šī gada 9. novembra uzņēmējiem ir pieejama vienkāršotās procedūras noformēšanas taimera apturēšanas/iedarbināšanas funkcionalitāte Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS), lai dotu iespēju atzītajam nosūtītājam veikt atbilstošus preču un transportlīdzekļa identifikācijas pasākumus, pirms preces tiek izlaistas tranzīta muitas procedūrā, kā arī ļauj uzņēmējam vienlaicīgi strādāt ar vairākām deklarācijām. Tie uzņēmēji, kuri ir izmēģinājuši jauno risinājumu, to ir novērtējuši pozitīvi. VID Muitas pārvalde ir sagatavojusi un tuvākajā laikā nosūtīs uzņēmēju asociācijām informatīvu vēstuli par tranzīta procedūras piemērošanu, izmantojot atzītā nosūtītāja atļauju.

Tāpat VID pārstāvji informēja, ka VID Muitas pārvalde ir iesaistījusies Eiropas Komisijas (EK) pilotprojektā, kura mērķis ir vienkāršot uzņēmējiem muitas formalitāšu kārtošanu, nodrošinot elektronisko datu apmaiņu starp robežkontrolē iesaistītajām iestādēm. Pilotprojekta ietvaros no 2015.gada septembra tika ieviesta datu apmaiņa starp EMDAS un EK TRACES sistēmā (datorizēta, integrēta veterinārā sistēma jeb Kopienas tirdzniecības kontroles un ekspertu sistēma), kā rezultātā iespējams veikt automatizētās pārbaudes šādiem PVD izsniegtajiem dokumentiem, veicot muitas deklarāciju apstrādi: kopīgais veterinārais ievešanas dokuments produktiem (CVEDP),  kopīgais veterinārais ievešanas dokuments dzīviem dzīvniekiem (CVEDA) un kopējais ievešanas dokuments (CED). Sistēmu sasaiste nodrošina automatizēto dokumenta derīguma un izmantošanas uzskaiti, kopējā svara un iepakojuma skaita,  preces koda un piemērotās muitas procedūras atbilstības kontroli. Minētais pilotprojekts ir pirmais solis “Viena loga” sistēmas ieviešanai EK līmenī.

Vairāk informācijas par minēto sēdi var atrast : https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=9&id=7563&hl=1&mod=33

 

| 2015-11-24 | Uncategorized