Par problēmu risinājumu EDS darbībā.

Valsts ieņēmumu dienests veica Jūsu norādītās problēmas un iespējamo risinājumu izpēti. Lai turpmāk novērstu apgrūtinājumus uzņēmumiem, kuri veic muitas formalitātes, tika izvērtēti iespējamie tehniskie risinājumi, kas nodrošinātu gan svarīgas (augstas prioritātes) informācijas nodošanu atbildīgajām personām, gan neradītu traucējumus muitas formalitāšu izpildei. Ir pieņemts lēmums par izmaiņu ieviešanu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošinot iespēju veikt tikai muitas formalitātes, ja ir saņemts augstas prioritātes ziņojums. Izmaiņu ieviešanas termiņš produkcijas vidē – 2016. gada pirmais ceturksnis. Bez tam VID atkārtoti izvērtēja situācijas, kurās tiek izsūtīti augstas prioritātes ziņojumi un veica atbildīgo darbinieku papildus instruktāžu ar mērķi novērst ziņojumu izsūtīšanu ar nepamatoti paaugstinātu prioritāti.

| 2015-10-06 | Aktualitātes