Par mums

Asociācija LAFF ir sabiedriska organizācija, kas uz brīvprātības principa apvieno Latvijas kravas ekspeditorus un muitas noliktavu turētājus, lai pārstāvētu kravas ekspeditoru un muitas noliktavu turētāju intereses Latvijā un starptautiskajā līmenī, veicinātu kravas pārvadājumu organizāciju un ar to saistīto pakalpojumu attīstību.

Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija LAFF ir dibināta 1994.gada 15.augustā.

Asociācijas mērķis ir kolektīvo interešu vārdā darboties kravas ekspeditoru, noliktavu turētāju un loģistikas uzņēmumu darbības attīstībai un to efektivitātes paaugstināšanai.

Asociācija LAFF organizē:

  •  ekspeditoru apmācību RTU kursos ( ja ir pietiekami daudz interesentu, lai nokomplektētu grupu);
  • lai pieteiktos uz kursiem – jāreģistrējas asociācijā – tālr. 67603102

Asociācijā var saņemt konsultācijas par sekojošiem jautājumiem:

  •  ekspedīcijas pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi (iespējama arī informatīva materiāla izsniegšana latviešu un krievu val.);
  • skaidrojumi  par normatīvo aktu  piemērošanu praksē muitas jomā.

Konsultācijas biedriem bez maksas, pārējiem maksas pakalpojums.

ATTĒLĀ:

Asociācijas LAFF sekretariāts:

No kreisās: I.Trēziņa, M.Dreimanis, A.Gulbis, G.Trubiņa, Z.TAmsons