Kā kļūt par biedru

Par Biedrības biedru var kļūt Latvijā reģistrēti komersanti, kuru pamatdarbība ir kravas ekspedīcijas, kravas uzglabāšana, transporta un loģistikas pakalpojumu veikšana, citas personas, kuras ieinteresētas šis nozares attīstībā un atzīst Biedrības darbības mērķus un uzdevumus, sekmē Biedrības mērķu sasniegšanu, kā arī pilda savus pienākumus pret to.

IESNIEGUMS

 ANKETA

Biedru nauda 270 EUR ceturksnī