Incoterms 2010 noteikumu versija

Incoterms noteikumi plaši tiek izmantoti starptautiskajā tirdzniecības praksē attiecībā uz starptautiskajiem preču piegādes līgumiem, lai novērstu atšķirības starp dažādu valstu nacionālajām tiesībām, komerciālajām paražām un terminu izpratni. Noteikumi nosaka precīzu pircēja un pārdevēja pienākumu sadalījumu attiecībā uz preču piegādi.

Jaunajā noteikumu versijā ir mainījies terminu skaits, daļa terminu palikuši nemainīgi, daļa izslēgti, bet atsevišķi nākuši klāt. Jaunās Incoterms 2010 noteikumu versijas stāšanās spēkā neietekmē saistības, kuras puses ir uzņēmušās saskaņā ar noteikumu iepriekšējām versijām. Sākot ar 2011.gada 1.janvāri, ja konkrētajos preču pirkuma – pārdevuma  līgumos nebūs norāde uz kādu no iepriekšējām Incoterms versijām, tiks uzskatīts, ka atsauce ir uz Incoterms 2010.

Jaunos noteikumus var iegāties internetā, adrese sekojoša: http://www.iccbooks.com/Product/ProductInfo.aspx?id=653 http://www.iccwbo.org/incoterms/id3042/index.html