LAFF dokumenti

  • No 1996.gada 1.janvāra Asociācijas LAFF biedri savā darbībā izmanto Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas LAFF Ģenerālos Noteikumus (ar grozījumiem 1.01.2007). Par šo noteikumu izmantošanu Asociācija LAFF ir vienojusies ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, par to ka jebkurš strīds, kas izriet no līgumiem, kuri noslēgti atbilstoši noteikumiem, tiks izšķirts Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesā, saskaņā ar šīs Šķīrējtiesas reglamentu.
  • Asociācijas LAFF Ģenerālie noteikumi precīzi nosaka ekspeditora un ekspedīcijas pakalpojumu pasūtītāja pienākumus un atbildību, un pamatojoties uz to ļauj ātri un profesionāli izskatīt strīdus Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesā.
  • Asociācijas LAFF Ģenerālos noteikumus var saņemt asociācijas LAFF biedri.