Par asociācijas LAFF kopsapulci

Šī gada 22.maijā notika kārtējā asociācijas LAFF kopsapulce, kur piedalījās 14 biedri, saskaņā ar statūtiem sapulce bija lemttiesīga.

Asociācija LAFF 22. maijā Grand Hotel Palace aizvadīja ikgadējo biedru kopsapulci, kas šogad norisinājās svinīgā gaisotnē, jo tika atzīmēta asociācijas 25. gadu jubileja.

Kopsapulcē ar valdes rīkojumu nr. 1 tika izveidota GODA biedra nominācija, ko saņēma V.Žerebcovs, kurš visu asociācijas pastāvēšanas laiku ir strādājis asociācijā un devis lielu ieguldījumu tās darbībā, bet šogad ir nolēmis atstāt Asociācijas prezidenta posteni, nododot to A.Gulbja rokās.

Jaunais Asociācijas LAFF prezidents kopsapulces laikā vienbalsīgi apstiprināts un klātesošos informēja, ka asociācijai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar pārējām nozares asociācijām, kur ir uzsākts un turpinās darbs pie Latvijas Transporta un loģistikas nozares „Baltās grāmatas” izstrādes, tāpat jau notikusi pirmā tikšanās ar jauno VID vadītāju I.Jaunzemi, kas solījusi atvieglot uzņēmēju darbu no liekas kontroles un birokrātijas.

A.Gulbis kopsapulces dalībniekus informēja, ka ar valdes lēmumu ir pieņemts jauns asociācijas LAFF ģenerālsekretārs M.Dreimanis, kurš klātesošos iepazīstināja ar savu attīstības vīziju un izvirzīja savus mērķus.

Lai sasniegtu nosprausto mērķi M.Dreimanis uzsvaru liks uz:

–           veidot mūsdienīgu asociācijas LAFF mājas lapu,;

–           palielināt biedru iesaisti nozarei aktuālu jautājumu risināšanā,;

–           veidot ekspertu grupas;

–           e-pasta marketinga pilnveide;

izmantot neformālas komunikācijas iespējas:

–           biznesa brokastis;

–           semināri;

–           transporta dienas;

–           izstādes un tirdzniecības misijas.

Pēc vīzijas izklāstīšanas Māra Dreimaņa kandidatūra tika apstiprināta vienbalsīgi.

 

ATTĒLĀ:

Asociācijas LAFF sekretariāts: no labās M.Dreimanis, G.Trubiņa, V.Žerebcovs, A.Gulbis, I.Trēziņa

 

 

 

 

Centrālais  25.gadu jubilejas pasākums pasākums   būs TRANSPORTA DIENAS,   plašāku informāciju par pasākumu, iespējams atrast pasākuma interneta vietnē: www.transportadienas.lv

 

 

 

 

| 2019-05-23 | Aktualitātes